Digital insights

Markt en Industrie

Onze markt en industrie insights worden voornamelijk gebruikt voor het blootleggen van de digitale intelligentie binnen een specifieke industrie. Wij verschaffen de relevante externe inzichten die noodzakelijk zijn om een voorsprong te creëren op de concurrentie. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Trendinzichten

 • Klantgedrag

 • Data mining

 • Maar ook echte game changers…

digitalinsights1


digitalinsights2


Organisatie performance

Onze organisatie performance diensten zijn gericht op het identificeren van digitale kansen van uw onderneming en het blootleggen van onvolkomenheden in de digitale strategie en operaties. Onze analyses richten zich op zaken als:

 • Sustainability van uw concurrentiepositie

 • Marktpotentieel van een integrale digitale strategie

 • Opbouw van de juiste competenties binnen de digitale organisatie


Concreet kunt u hierbij denken aan:

 • Benchmarking

 • Assessment van de digitale staat van de organisatie

 • SWOT analyses

 • Risicoanalyses


Financiële casus

Welke concrete investeringen en opbrengsten kunnen worden verwacht als gevolg van uw in te zetten digitale strategie en wat is de verwachte verloop in tijd? Ons instrumentarium helpt om vooraf scherp in beeld te krijgen welke financiële consequenties specifieke investeringen in de digitale strategie met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Investeringsselecties

 • ROI analyses

 • Kasstroom analyses

digitalinsights3

Na de insights…

Na het verkrijgen van de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve inzichten kunnen wij onze cliënten helpen te komen tot een concreet Digital Strategy Business Plan die in overeenstemming is met alle andere organisatiedoelstellingen en de offline instrumenten die daarbij zullen worden ingezet.

Met onze digitale analyse ondersteuning krijgt u meer inzicht in de digitale situatie waarin de industrie en uw onderneming verkeert en zult u snel kunnen concluderen waar er nog ruimte is voor groei van de onderneming. De digital insights zijn gebaseerd op onze benchmark processen, de unieke toolsets en applicaties waar wij over beschikken naast de best practice ervaringen van onze digital strategy specialisten. Na de juiste inzichten te hebben verworven kunnen we samenwerken om te komen tot digital solutions.

Contactformulier
 

Share